Milesov ve stredoveku a novoveku

(123 nalezeno)
Cena od do

Milešov ve středověku a novověku

Milešov – jedna z pozoruhodných sídelních lokalit Českého středohoří. A právě tomuto místu se komplexně věnuje kniha, která je tematicky rozdělena do tří částí, z nichž první je zaměřena na výzkum proměny zdejší krajiny. Střední část se snaží postihnout jednotlivé fáze historického vývoje od středo... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Milešov ve středověku a novověku

Milešov – jedna z pozoruhodných sídelních lokalit Českého středohoří. A právě tomuto místu se komplexně věnuje kniha, která je tematicky rozdělena do tří částí, z nichž první je zaměřena na výzkum pro > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Milešov ve středověku a novověku - Jakub Pátek

Milešov – jedna z pozoruhodných sídelních lokalit Českého středohoří. A právě tomuto místu se komplexně věnuje kniha, která je tematicky rozdělena do tří částí. > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Milešov ve středověku a novověku - Eva Doležalová

Milešov – jedna z pozoruhodných sídelních lokalit Českého středohoří. A právě tomuto místu se komplexně věnuje kniha, která je tematicky rozdělena do tří částí, z nichž první je zaměřena na výzkum pro > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Skladem

Spory o  čest ve středověku a raném novověku - Tomáš Borovský...

Kniha se v širokém geografickém a časovém rámci zabývá uplatňováním pojmu cti v různých společenských prostředích. Autoři se zaměřili na různé otázky, od průběhu soudních řešení sporů o čest přes rozdílné genderové vymezování cti mužů a žen až po úlohu, jakou čest hrála v panovnickém a šlechtickém ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Spory o  čest ve středověku a raném novověku - Dalibor Janiš

Kniha se v širokém geografickém a časovém rámci zabývá uplatňováním pojmu cti v různých společenských prostředích. Autoři se zaměřili na různé otázky, od průběhu soudních řešení sporů o čest přes rozd > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Spory o  čest ve středověku a raném novověku - Michaela Malaníková

Kniha se v širokém geografickém a časovém rámci zabývá uplatňováním pojmu cti v různých společenských prostředích. Autoři se zaměřili na různé otázky, od průběhu soudních řešení sporů o čest přes rozd > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Skladem

Dějiny středověku a raného novověku, 3.díl (pro ZŠ) - Pavel  ...

Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než a... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Dějiny středověku a raného novověku (pracovní sešit) - Zdene...

Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než a... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Documenta Pragensia 32/1. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma - kol.

Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Spory o  čest ve středověku a raném novověku - Tomáš Borovský, Dalibor Janiš, Michaela Malaníková

Kniha se v širokém geografickém a časovém rámci zabývá uplatňováním pojmu cti v různých společenských prostředích. > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Documenta Pragensia 32/2. Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma - kol.

Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy. > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Documenta pragensia supplementa VII. - Města a  šlechta ve středověku a raném novověku - výbor statí Václava Ledvinky - Ledvinka Václav

Výbor statí doc. PhDr. Václava Ledvinky, pedagoga a dlouholetého Archiváře hl. m. Prahy, vydaný k jeho životnímu jubileu. > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Documenta pragensia supplementa VII.. Města a  šlechta ve středověku a raném novověku - výbor statí Václava Ledvinky - Václav Ledvinka

Výbor statí doc. PhDr. Václava Ledvinky, pedagoga a dlouholetého Archiváře hl. m. Prahy, vydaný k jeho životnímu jubileu. > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Holdovací cesty  českých panovníků do Vratislavi - V pozdním středověku a raném novověku (1437-1617) - Holá Milada

Téma holdovacích cest do slezské metropole, jimiž se autorka zabývá již několik let, shrnula do jednolité publikace, v níž nejen poskytuje cenné informace o průběhu a zákulisí (trasa, délka pobytu, podoba slavností atd.) těchto cest jednotlivých českých panovníků na sklonku středověku a počátku nov... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku - Bolom-Kotari Martina

Kniha vznikla jako výsledek autorčiny dlouholeté badatelské činnosti. Jde o dílo neobyčejně precizní, novátorské a zajímavé. Autorka vytvořila řadu nových způsobů členění či třídění pramenů. Stála před otázkami, na něž současná sfragistika prakticky nenabízí odpovědi. Prolínání středověké a novověk... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku (pracovní sešit)

Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 7. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upe... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Stručné dějiny latinské literatury středověku - Stehlíková D...

Latinská vzdělanost a písemnictví významně spoluutvářely podstatu evropské vzdělanosti.. Literatura psaná latinsky nezanikla s pádem římské říše, ale rozvíjela se dál v duchovním prostředí klášterů a později ve vzdělaneckém prostředí univerzit. Odtud se šířila do světských kruhů a prosakovala do ja... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Stručné dějiny latinské literatury středověku - Nechutová Jana, Stehlíková Dana,

Latinská vzdělanost a písemnictví významně spoluutvářely podstatu evropské vzdělanosti.. Literatura psaná latinsky nezanikla s pádem římské říše, ale rozvíjela se dál v duchovním prostředí klášterů a později ve vzdělaneckém prostředí univerzit. Odtud se šířila do světských kruhů a prosakovala do ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Účetnictví mezi tradicí a racionalitou v  českých zemích od středověku do počátku 18. století - Slavíčková Pavla

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní. Jejím záměrem je na základě analýzy širokého spektra soudobých historických pramenů sez... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina - Petr Stanislav

Knihovna Palatina pochází z falckého Heidelberku a ve středověku a na počátku novověku patřila k největším a nejvýznamnějším zaalpským knihovnám. Od roku 1623 je uložena v Římě ve Vatikánské knihovně a obsahuje téměř 2000 latinských rukopisů. Je mezi nimi i ca 80 rukopisných bohemik, která jsou jen... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu. (Mezi integrací a izolací) - kol., Jiřina  Šedinová e-kniha

Kolektivní studie se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku a raném novověku. > více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Skladem

Bitvy a vojevůdci v dějinách - Jaroslav Hrbek

Kniha obsahuje souhrn kapitol týkajících se pozemních bitev starověku, středověku, 17., 18., 19. a 20. století a dále námořních bitev do roku 1900 a ve 20. století. Další část je věnována osobnostem, tedy admirálům a námořním velitelům do r. 1900 a ve 20. století, vojevůdcům starověku, středověku a... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Bitvy a vojevůdci v dějinách - Hrbek Jaroslav

Kniha obsahuje souhrn kapitol týkajících se pozemních bitev starověku, středověku, 17., 18., 19. a 20. století a dále námořních bitev do roku 1900 a ve 20. století. Další část je věnována osobnostem, tedy admirálům a námořním velitelům do r. 1900 a ve 20. století, vojevůdcům starověku, středověku a... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Františkánství v kontaktech s jiným a cizím - Petr Regalát Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad Václav Pospíšil

Kniha se zabývá (nejen) českým františkánstvím a jeho aktivitami, přesahujícími geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanstva ve středověku a raném novověku. > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Bitvy a vojevůdci v dějinách - Jaroslav Hrbek

Autor : Jaroslav Hrbek, Kniha obsahuje souhrn kapitol týkajících se pozemních bitev starověku, středověku, 17., 18., 19. a 20. století a dále námořních bitev do roku 1900 a ve 20. století. Další část je věnována osobnostem, tedy admirálům a námořním velitelům do r. 1900 a ve 20. století, vojevůdcům... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Politologie a  člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a s...

Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Bitvy a vojevůdci v dějinách (978-80-7277-550-7)

Kniha – autor Jaroslav Hrbek, 276 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá Kniha obsahuje souhrn kapitol týkajících se pozemních bitev starověku, středověku, 17., 18., 19. a 20. století a dále námořních bitev do roku 1900 a ve 20. století. Další část je věnována osobnostem, tedy admirálům a námořní... > více

Doprava: 58 Kč
Dostupnost: Skladem

Františkánství v kontaktech s jiným a cizím - Petr Regalát B...

První svazek nové ediční řady Europaeana Pragensia, zabývající se (nejen) českým františkánstvím a jeho aktivitami, přesahujícími geografické, kulturní a náboženské hranice Evropy a západního křesťanstva ve středověku a raném novověku. Kniha vychází u příležitosti 800. výročí založení Řádu Menších ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Trpěli i dávní lidé nádory? - Historie a paleopatologie nádo...

Podrobná monografie o minulosti nádorů obyvatel Starého světa od odborníků na paleopatologii, moderní multidisciplinární obor na pomezí archeologie, fyzické antropologie a medicíny. V úvodu knihy jsou zařazeny příklady nádorů u zvířat a některých rostlin. Rozsáhlá kapitola je věnována znalostem o n... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Dějepis 7 pro základní  školy - Středověk a raný novověk - Pr...

Pracovní sešit je doplňkem nové učebnice DĚJEPIS 7 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (V. Válková). Rozšiřuje nabídku úkolů a náměty k činnostem, jež se vztahují k učivu období středověku a raného novověku v českých i světových dějinách. Na pracovní sešit se vztahuje společná schvalovací doložka udělená učebnici, ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibli - Věra Tydlitátová

Monografie se zabývá různými aspekty, zejména však symbolickými, antropologickými a religionistickými, starověkých opevnění a bran na Předním východě, zejména v biblických textech Starého zákona. Tato studie je jedinečná nejen v rámci České republiky, ale též ve světovém kontextu, neboť se nezaměřu... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Politologie a  člověk v mezinárodním prostředí - Občanský a společenskovědní základ - Köhlerová Tereza, Moudrý Marek

Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Dějepis 7 pro základní  školy Středověk a raný novověk Pracovní sešit (978-80-7235-633-1)

Kniha – autor Veronika Válková; František Parkan, 56 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 7. ročník ZŠ rozšiřuje nabídku úkolů a náměty k činnostem, jež se vztahují k učivu období středověku a raného novověku v českých i světových dějinách. Na pracov... > více

Doprava: 58 Kč
Dostupnost: Skladem

Účetnictví mezi tradicí a racionalitou - v  českých zemích od...

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní. Jejím záměrem je na základě analýzy širokého spektra soudobých historických pramenů sez... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Dějepis 7 pro základní  školy Středověk a raný novověk Pracovní sešit - František Parkan

Autor : František Parkan, Pracovní sešit je doplňkem nové učebnice DĚJEPIS 7 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY (V. Válková). Rozšiřuje nabídku úkolů a náměty k činnostem, jež se vztahují k učivu období středověku a raného novověku v českých i světových dějinách. Na pracovní sešit se vztahuje společná schvalovací ... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Dějepis 7 pro základní  školy Středověk a raný novověk Pracovní sešit - Veronika Válková, František Parkan

Autor : Veronika Válková, František Parkan, Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 7. ročník ZŠ rozšiřuje nabídku úkolů a náměty k činnostem, jež se vztahují k učivu období středověku a raného novověku v českých i světových dějinách. Na pracovní sešit se vztahuje společná schvalovací doložka... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Historie  – Otázky - Problémy 1/2015 - Principy rodové a  územ...

Studie ? Zhořelecké vévodství v koncepci lucemburské České koruny (Lenka Bobková) Návštěvy slezských knížat v rezidenci Jana Zhořeleckého (Mlada Holá) Sňatek Alžběty Zhořelecké s Janem Brabantským (Marie Bláhová) Jan Zhořelecký, zhořelecké vévodství a poslední Lucemburkové v příležitostných zhořele... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Dialog myšlenkových proudů středověkoho judaismu - Jiřina  Šedinová

Kolektivní studie Dialog myšlenkových porudů středověkoho judaismu se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku a raném novověku. Zdánlivě protichůdné pojmy uvedené v podtitulu – „izolace“ a zárov > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Skladem

Galileo Antikrist - Michael White

Kolektivní studie Dialog myšlenkových porudů středověkoho judaismu se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku a raném novověku. Zdánlivě protichůdné pojmy uvedené v podtitulu – „izolace“ a zárov > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Gotické kachle z Jindřichova Hradce - Kolář

Páni z Hradce patřili ve středověku a raném novověku mezi nejmocnější šlechtu Českého království. Autoři knihy na příkladu pozůstatků kachlových kamen přemýšlejí o možnostech archeologie při výzkumu ž > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Skladem

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury - Linda Perina

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracu > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Skladem

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury - kolektiv

Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracu > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Krakau  – Nürnberg  – Prag - Zdzisław Noga

Krakov – Norimberk – Praha: Elity měst ve středověku a raném novověku, původ, národnost, mobilita, mentalita. První publikace příspěvků z evropského projektu mezinárodních konferencí pořádaných Insti > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Krakau  – Nürnberg  – Prag - Zdzisław Noga

Krakov – Norimberk – Praha: Elity měst ve středověku a raném novověku, původ, národnost, mobilita, mentalita. První publikace příspěvků z evropského projektu mezinárodních konferencí pořádaných Insti > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Občanský a společenskovědní základ Politologie  Člověk v mezinárodním prostředí - Tereza Köhlerová, Ing. Marek Moudrý

Autor : Tereza Köhlerová, Ing. Marek Moudrý, Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politolog... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Mlčení

Autor se ve své rozsáhlé románové tvorbě často zabývá otázkami vztahů kultur Východu a Západu. Není proto divu, že jej zaujalo období konce středověku a začátku novověku, odpovádající druhé polovině 16. a začátku 17. století. > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Mlčení -  Šúsaku Endó e-kniha

Autor se ve své rozsáhlé románové tvorbě často zabývá otázkami vztahů kultur Východu a Západu. Není proto divu, že jej zaujalo období konce středověku a začátku novověku, odpovádající druhé polovině 16. a začátku 17. století. > více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Skladem

Mlčení - Endó,  Šúsaku

; Autor se ve své rozsáhlé románové tvorbě často zabývá otázkami vztahů kultur Východu a Západu. Není proto divu, že jej zaujalo období konce středověku a začátku novověku, odpovádající druhé polovině 16. a začátku 17. století, kdy se jeho vlast > více

Doprava: 89 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Lovecká vášeň v proměnách staletí - Jindřich Francek

Lov byl ve středověku a v raném novověku převažující součástí života aristokratické společnosti a jeho vrcholnou formu představovala jezdecká štvanice se psy na jelena nebo srnce. Šlechtické družiny l > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Skladem

Mlčení -  Šúsaku Endó

Autor se ve své rozsáhlé románové tvorbě často zabývá otázkami vztahů kultur Východu a Západu. Není proto divu, že jej zaujalo období konce středověku a začátku novověku, odpovádající druhé polovině 1 > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Mlčení -  Šúsaku Endó

Autor se ve své rozsáhlé románové tvorbě často zabývá otázkami vztahů kultur Východu a Západu. Není proto divu, že jej zaujalo období konce středověku a začátku novověku, odpovádající druhé polovině 1 > více

Doprava: 69 Kč
Dostupnost: Skladem

Gotické kachle z Jindřichova Hradce - Jiří Havlice, Jan Kypta

Páni z Hradce patřili ve středověku a raném novověku mezi nejmocnější šlechtu Českého království. Autoři knihy na příkladu pozůstatků kachlových kamen přemýšlejí o možnostech archeologie při výzkumu životního stylu a myšlenkového světa obyvatel... > více

Doprava: 37 Kč
Dostupnost: Skladem

Lovecká vášeň v proměnách staletí - Jindřich Francek

Lov byl ve středověku a v raném novověku převažující součástí života aristokratické společnosti a jeho vrcholnou formu představovala jezdecká štvanice se psy na jelena nebo srnce. Šlechtické družiny l > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

NOTUM FACIMUS UNIVERSIS COLLEGIS - K  životnímu jubileu Ludmi...

Sborník je ohlednutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje převážně otázkám městskédiplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoříkompaktní pohled na danou problematiku. Sborník je doplněn též bibliografií.... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

NOTUM FACIMUS UNIVERSIS COLLEGIS

Sborník je ohlednutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje převážně otázkám městskédiplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které t > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Notum Facismus Universis Collegis... - kolektiv

Sborník je ohlednutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje převážně otázkám městskédiplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoříkompaktní pohled na danou problematiku. Sborník je doplněn též bibliografií.... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Vojenské dějiny od pravěku do roku 1648: Střední Evropa (978-80-7360-911-5)

Kniha – 512 stran, česky, jiný materiál potahu Tato kniha má encyklopedický charakter. Mapuje vojenskou historii střední Evropy od doby římské do současnosti. Děj knihy se odehrává ve dvou liniích. První, hlavní linie je tvořena chronologickým popisem bitev, které jsou členěny do pěti hlavních ... > více

Doprava: 58 Kč
Dostupnost: Skladem

Vojenské dějiny od pravěku do roku 1648

, Tato kniha má encyklopedický charakter. Mapuje vojenskou historii střední Evropy od doby římské do současnosti. Děj knihy se odehrává ve dvou liniích. První, hlavní linie je tvořena chronologickým popisem bitev, které jsou členěny do pěti hlavních kapitol: bitvy pravěku, středověku, raného... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Vojenské dějiny od pravěku do roku 1648 - neuveden

Tato kniha má encyklopedický charakter. Mapuje vojenskou historii střední Evropy od doby římské do současnosti. Děj knihy se odehrává ve dvou liniích. První, hlavní linie je tvořena chronologickým popisem bitev, které jsou členěny do pěti hlavních kapitol: bitvy pravěku, středověku, raného novově... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů
1 | 2 | 3 | další »