Napln do plniaceho pera stabilo modra

(1 nalezeno)