Regulace v praxi

(79 nalezeno)
Cena od do

Regulace v praxi

Tato kniha by měla sloužit jako praktický pomocník zájemcům o oblast měření a regulace, topenářství a vzduchotechniky. Problematika je rozebrána od základů až po nuance konkrétních okruhů, a proto > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: 30. 12. 2017

Regulace v praxi - Jaroslav Valter

Tato kniha by měla sloužit jako praktický pomocník zájemcům o oblast měření a regulace, topenářství a vzduchotechniky. Problematika je rozebrána od základů až po nuance konkrétních okruhů, a proto > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: 30. 12. 2017

Regulace v praxi aneb Jak to dělám já - Jaroslav Valter

Tato kniha by měla sloužit jako praktický pomocník zájemcům o oblast měření a regulace, topenářství a vzduchotechniky. Problematika je rozebrána od základů až po nuance konkrétních okruhů, a proto je v hodná jak pro laickou veřejnost, tak i pro odborníky zmíněných profesí. Najdete zde popis problem... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Regulace pojištovnictví v EU - Jaroslav Mesršmíd

Publikace pojednává o nejnovějším vývoji regulace v pojišťovnictví Evropské unie, jako jediná u nás přináší ucelenou podobu velmi obsáhlé regulace pojišťovnictví v EU. Specifikuje aktuální stav, klady a zápory dokumentu Solventnost II, problematiku Směrnice 2009/138/ES a činnosti EIOPA. Bude nepost... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Pokročilejší metody statistické regulace procesu - Eva Jaroš...

Statistická regulace procesu (SPC) je běžnou součástí řízení kvality. Cílem SPC je dosáhnout stavu, kdy je proces na takové úrovni, že je zajištěna shoda produktů s požadavky zákazníka, a na této úrovni proces udržet. Nejrozšířenějším nástrojem jsou klasické Shewhartovy regulační diagramy, které vš... > více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Do 3 dnů

Aktuální problémy rodinněprávní regulace: rodičovství, výcho...

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním úpravám, které byly zdrojem při tvorbě nového občan... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace - Martin Hobza

Autor : Martin Hobza, Monografie je věnována problematice distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu a její veřejnoprávní regulaci. Autor analyzuje dosud ne zcela vyjasněné otázky regulace distribuce investičních nástrojů prostředni... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace - Martin Hobza

Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace - Martin Hobza Monografie je věnována problematice distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu a její veřejnoprávní regulaci. Autor analyzuje dosud ne zcela vyjasněné otázky reg... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace - Ma...

Monografie je věnována problematice distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu a její veřejnoprávní regulaci. Autor analyzuje dosud ne zcela vyjasněné otázky regulace distribuce investičních nástrojů prostřednictvím jejich teoretick... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Investiční služby v právní teorii a praxi - Hobza, Martin

; Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. ; Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Aktuální problémy rodinněprávní regulace -  Šínová Renáta,  Šmíd Ondřej,

Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním úpravám, které byly zdrojem při tvorbě nového občan... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Aktuální problémy rodinněprávní regulace - Renáta  Šínová, Marek Juráš, Ondřej  Šmíd

Autor : Renáta Šínová, Marek Juráš, Ondřej Šmíd, Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihlédnutím k zahraničním právním úp... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Pojišťovnictví a regulace finančních trhů - Arnošt Böhm, Kar...

Od roku 2004 došlo jak v České republice (ČR), tak i v Evropské unii k podstatným změnám, které zakládají nutnost v mnoha směrech nového pohledu na pojišťovnictví a zároveň vytvářejí systémové a metodické předpoklady jeho nového rozvoje. Máme zde na mysli především stále zřetelnější příklon k chápá... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Investiční služby v právní teorii a praxi - Martin Hobza

Autor : Martin Hobza, Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskyto... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Komunitární právní  úprava spotřebitelského  úvěru v praxi - D...

Autorka se zabývá problematikou spotřebitelského úvěru. Řešená problematika je zasazena do kontextu s aktuální diskuzí v odborné právní literatuře včetně související judikatury zveřejněné Soudním dvorem Evropské unie. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru je v této publikaci řešena kompl... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Investiční služby v právní teorii a praxi - Martin Hobza

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování investiční služby přijím... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Investiční služby v právní teorii a praxi - Martin Hobza

Investiční služby v právní teorii a praxi - Martin Hobza Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy inves... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Aktuální problémy rodinněprávní regulace - Renáta  Šínová,Ondřej  Šmíd,Marek Juráš

Aktuální problémy rodinněprávní regulace - Renáta Šínová,Ondřej Šmíd,Marek Juráš Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, výchovy a výživy nezletilého. Autoři upozorňují na stávající i budoucí právní regulaci v České republice i na Slovensku, a to s přihl... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Judiciální trendy v mimosoudním  řešení přeshraničních sporů  ...

Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů ovlivňuje samotný postup při řešen... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Mediální právo v informační společnosti - Ondřej Moravec

Autor : Ondřej Moravec, Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představu... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Mediální právo v informační společnosti - Ondřej Moravec

Mediální právo v informační společnosti - Ondřej Moravec Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každo... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Mediální právo v informační společnosti - Ondřej Moravec

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují mimořádně silný impul... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Preventivní kardiologie v kostce - Hana Rosolová, kol.

Kniha řeší velice aktuální téma kardiovaskulární prevence a je přínosným a praktickým edukačním materiálem jak pro lékařskou veřejnost, tak pro studenty medicíny. Odpověď na řadu zdravotnických aspektů současnosti zde ale nalezne i laická veřejnost. Kardiovaskulární onemocnění (KVO) na podkladě ate... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Judiciální trendy v mimosoudním  řešení přeshraničních sporů - Valentová, Lucia; Hrnčiříková, Miluše

Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Udělejte si z PC v Delphi..., 1.díl - Elektronickou laborato...

- Měření, řízení a regulace paralelním a sériovým portem PC - Sběrnice USB - řízení pomocí obvodu FT232BM - Řízení inteligentního LCD displeje - Měření teploty senzorem SMT160-30 - Přípravek pro ovládání síťových a výkonových spotřebičů - Jednoduchý dvoukanálový digitální osciloskop pro PC - Univer... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Judiciální trendy v mimosoudním  řešení přeshraničních sporů - Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová

Autor : Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová, Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshranič... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Judiciální trendy v mimosoudním  řešení přeshraničních sporů - Lucia Valentová,Miluše Hrnčiříková

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů - Lucia Valentová,Miluše Hrnčiříková Se vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním pr... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Průmyslová elektronika a informační technologie - Häberle, k...

Český překlad oblíbené odborné příručky, která v Německu vyšla už v 8. vydáních. Základem knihy je osm na sebe navazujících tematických celků: základy elektrotechniky a elektroniky, aplikace elektrotechniky a elektroniky, základy číslicové techniky, zpracování dat, měření, řízení a regulace, silnop... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Chov a lov srnčí zvěře - Kurt Menzel

Srnčí zvěř je v naší přírodě zdaleka tím nejpočetnějším druhem spárkaté zvěře vyskytujícím se prakticky po celé Evropě. Chov a regulace stavů tohoto druhu zvěře, typického svou vynikající schopností přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí, patří mezi nejdůležitější úkoly myslivců. Přesto vš... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zák...

Tyto zákony byly přijaty na jaře 1990 a od té doby ve své podstatě neprošly žádnými novelami. Předmětem právní regulace je zde téma zásadní pro demokratickou společnost – základní lidská práva na právo sdružovat se, shromažďovat se a obracet se na orgány veřejné moci prostřednictvím petic. Téma je ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Aštánga Vinjása Jóga - Gregor Maehle

Autor : Gregor Maehle, Podrobná publikace vynikajícího australského učitele jógy je dnes všeobecně přijímána jako nejúplnější studie Aštánga Vinjása Jógy a jako mimořádně cenný zdroj informací k praxi i filozofii této globálně nejrozšířenější formy jógového cvičení. Najdete v ní detailní výklad v... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Zdravotnická povolání - Brůha Dominik, Dominik Brůha, Eva Pr...

Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný právní výklad vztahující se k výkonu zdravotnických povolání. Tato jedinečná publikace pojednává jak o výkonu zdravotnických povolání, tak o veřejnop... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 10 dnů

Bezdrátový zvonek HX Duo Heidemann, 70804, 100 m, stříbrná

Lze nastavit až 8 melodií·Dosah 100 m·Klip na opasek a možnost zavěšení na stěnu·Regulace hlasitosti 70 - 88 dB K provozu potřebujete 2x 1,5V baterie typu AA a 2x 1,5V baterie typu C. Touto specifikací dosahu se rozumí tzv. "dosah ve volném poli" (dosah ve viditelné vzdálenosti mezi vysílačem a při... > více

Doprava: 100 Kč
Dostupnost: Skladem

Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku -...

Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře český... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech - Ing. Jan  Šovar

Autor : Ing. Jan Šovar, Rozsáhlé a podrobné první vydání komentáře k základnímu právnímu předpisu upravujícímu problematiku fondového podnikání v České republice reaguje na zásadní nedostatek tohoto druhu literatury v oblasti, kterou lze z hlediska fungování českého kapitálového trhu považovat z... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Trestní právo Evropské unie - Navrátilová Jana,Jiří Jelínek,Tomáš Gřivna

Trestní právo Evropské unie - Navrátilová Jana,Jiří Jelínek,Tomáš Gřivna Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské u... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Trestní právo Evropské unie - Jiří Jelínek, doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna Ph.D., Jana Navrátilová

Autor : Jiří Jelínek, doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna Ph.D., Jana Navrátilová, Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evrops... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Trestní právo Evropské unie - Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna,  ...

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. V úvodu se zabývá obecnými otázkami: zasazením trestněprávních norem do systému práva Evropské unie, historickým vývojem procesu europeizace trestního práva, vlivu Lisabo... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (č...

Rozsáhlé a podrobné první vydání komentáře k základnímu právnímu předpisu upravujícímu problematiku fondového podnikání v České republice reaguje na zásadní nedostatek tohoto druhu literatury v oblasti, kterou lze z hlediska fungování českého kapitálového trhu považovat za zvlášť důležitou. Komentá... > více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Do 3 dnů

Odpovědnost za  škodu způsobenou při výkonu právnické profese - JUDr. Jana  Šustová

Autor : JUDr. Jana Šustová, Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma bezesporu aktuální, které však dosud není z koncepčního pohledu... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Zdravotnická povolání

Zdravotnická povolání - Dominik Brůha,Eva Prošková Aktualizaci textu pro rok 2012 naleznete vpravo v souborech Ke stažení. Kniha Zdravotnická povolání od odborníků v oblasti práva a zdravotnictví Dominika Brůhy a Evy Proškové přináší ojedinělý komplexně zpracovaný odborný právní výklad vztahující s... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Zákon o platebním styku. Komentář - Beran, Doležalová, Strna...

Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. nebankovních poskytovatelů platebních služeb (např. mobilní operátoři nebo vydavatelé platebních karet). Zák... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Odpovědnost za  škodu způsobenou při výkonu právnické profese...

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma bezesporu aktuální, které však dosud není z koncepčního pohledu uceleně zpracováno. Publikace ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Zákon o platebním styku - Ing. Mgr. Dalibor Strnadel, RNDr. Mgr. Daniela Doležalová, Mgr. Alice  Štěpánová, JUDr. Jiří Beran

Autor : Ing. Mgr. Dalibor Strnadel, RNDr. Mgr. Daniela Doležalová, Mgr. Alice Štěpánová, JUDr. Jiří Beran, Nový zákon o platebním styku z roku 2009 přinesl řadu zásadních novinek v oblasti soukromoprávní úpravy vztahů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich klienty a v oblasti regulace tzv. n... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Bezdrátový zásuvkový zvonek Mistral 400M Grothe, 43310, 500 m, bílá

17 atraktivních polyfonních melodií (dvojitý a trojitý tón, Westminster, pop, klasická hudba, speciální řada zvonění pro sluchově postižené atd.) a funkce Silence s LED kontrolkou. Funkce alarmu s nouzovým signálem DIN pro mimořádné situace. Uživatelsky přívětivá volba melodií a 500mJ blesk. 4stupň... > více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Skladem

Bezdrátový zvonek Grothe Mistral 400M E 43311, přijímač, max. dosah 150 m, bílá

17 atraktivních polyfonních melodií (dvojitý a trojitý tón, Westminster, pop, klasická hudba, speciální řada zvonění pro sluchově postižené atd.) a funkce Silence s LED kontrolkou. Funkce alarmu s nouzovým signálem DIN pro mimořádné situace. Uživatelsky přívětivá volba melodií a 500mJ blesk. 4stupň... > více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Skladem

Zákon o pohřebnictví Zákon o válečných hrobech - Eva Stránská, JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Jaroslav  Šejvl

Autor : Eva Stránská, JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Jaroslav Šejvl, Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další ... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.), zákon o válečných hr...

Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kniha obsahuje praktický výklad zákona, tj. platného práva, i vhodná další doporučení pro praxi, shrnuje nejdůležitější judikaturu Ústavního s... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí tec...

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi. Důraz je kladen na aplikace v oblasti výkonové elektroniky, měřicí techniky a silnoproudé e... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (č. 240/2013 Sb.) - Komentář - Jan  Šovar

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (č. 240/2013 Sb.) - Komentář - Jan Šovar Rozsáhlé a podrobné první vydání komentáře k základnímu právnímu předpisu upravujícímu problematiku fondového podnikání v České republice reaguje na zásadní nedostatek tohoto druhu literatury v oblast... > více

Doprava: zdarma
Dostupnost: Skladem

Automatizace a automatizační technika 1-Systémové pojetí aut...

Na základě průzkumu zkušeností učitelů se staršími učebnicemi automatizace připravilo kolegium zkušených pedagogů a odborníků z praxe modernizovanou koncepcí dvoudílné publikace. Ta inovuje a rozšiřuje náplň předmětu o oblasti, které jsou s automatizací neoddělitelně spojeny, a ekonomické a další a... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Horkovzdušná stanice typ 898D+

Kombinovaná rework stanice konstruovaná tak, aby na pracovním stole nezabírala více místa, než je nutné. Stanice je postavena na šasi typu 868 a je doplněna o kontaktní odporovou páječku. Hot-air část: Za úsporou místa stojí zejména absence kompresoru uvnitř stanice. Namísto něj je užito turbo d... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.), zákon o válečných hrobech (č. 122/2004 Sb.) - Komentář - Jaroslav  Šejvl,Pavel Vetešník,Eva Stránská

Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.), zákon o válečných hrobech (č. 122/2004 Sb.) - Komentář - Jaroslav Šejvl,Pavel Vetešník,Eva Stránská Předkládaná publikace je vůbec prvním komentářem k zákonu č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Kn... > více

Doprava: 95 Kč
Dostupnost: Skladem

Pájecí stanice kombinovaná s držákem rukojetě typ 992D

Horkovzdušná pájecí stanice s mikropájkou v kombinaci s držákem pro vertikální uchycení horkovzdušné rukojetě. Hotair část může být používána jako klasická horkovzdušná ručka nebo upnuta do držáku. Pracovní parametry obou částí systému jsou zobrazeny na modře podsvíceném kontrastním LCD. Za poměrně... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Programovatelná horkovzdušná stanice Yihua 2009D

Rework stanice umožňující definovat teplotní křivku nastavením tří teplot a tří časů, stanovujících délku jednotlivých fází teplotního profilu. Vytvořený teplotní profil slouží ke kontrolovanému procesu pájení přetavením stejně jako je tomu v infračervených pájecích pecích. Jestliže chcete se stani... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Globální problémy profesní etiky právníků - James E. Moliterno, Paul D. Paton

Autor : James E. Moliterno, Paul D. Paton, Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy v... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Horkovzdušná pájecí stanice s dmychadlem typ 850BD

Stolní rework stanice osazená turbodmychadlem v rukojeti namísto membránového kompresoru uvnitř skříně. Důvod volby turbínového kompresoru je skutečnost, že některé aplikace horkovzdušných pájek vyžadují velmi precizní, spojitý a dobře regulovatelný proud vzduchu. Membránový kompresor užívaný v&nbs... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Horkovzdušná stanice typ 868

Rework stanice konstruovaná tak, aby na pracovním stole nezabírala více místa, než je nutné. Za úsporou místa stojí zejména absence kompresoru uvnitř stanice. Namísto něj je užito turbo dmychadlo umístěné přímo v rukojeti. Tento systém se dobře hodí pro aplikace, kde je vyžadován nízký až mini... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Kombinovaná pájecí stanice 2702A+ s odsávačem cínu

Vlajková loď série bezolovnatých kombinovaných pájecích systémů. Stanice určená pro bezolovnaté pájení (ROHS – Restriction of the use of Hazardeous Substances) kombinovaná s desolder pistolí pro snadné odsátí cínu při nutnosti výměny již zaletovaných součástek. Konstrukce stanice vychází vstří... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Horkovzdušná stanice typ 995D+

Tato kompaktní kombinovaná pájecí stanice je upgradem typu 898D+. Ovládání funkcí je sdruženo stejně jako zobrazení provozních parametrů, k jejichž interpretaci slouží kontrastní, dobře čitelný a elegantní modře podsvícený LCD. Podstatným rozdílem oproti 898D+ je standardní tvarování ústí tubusu pr... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem
1 | 2 | další »