Veda 2 vydanie kolektiv

(24 nalezeno)
Cena od do

Kolektív autorov: Biológia

Kolektív autorov: Biológia Prehľad biológie 2 Parametry produktu Kniha Druh sortimentu Slovenština Jazyk Kolektív autorov: Autor 2002 Rok vydání 2. vydání Pořadí vydání 146 x 205 x 17 mm formát

od 91 Kč do 507 Kč

Gustáv Dianiška: Kriminológia

Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. Vo všeobecnej časti má čitateľ možnosť poznať nasledovné témy: Predmet, miesto a úlohy kriminológie; Fenomenológia kriminality; Etiológia kr... > více

od 149 Kč do 367 Kč
Další nabídky
(22 produktů)

Vesmír - detská encyklopédia, 2. vydanie - kolektiv

Vesmír, detská encyklopédia poskytuje všetko, čo potrebujete vedieť o vesmíre. Viac ako 800 úchvatných snímok spolu s ilustráciami a ich popisom zavedie deti do hĺbok vesmíru. Spoznajte históriu vesm > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Dejepis pre 2. ročník gymnázií - Svetové dejiny - 2. vydanie - kolektiv

Knihu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako učebnicu pre gymnáziá a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Druhé vydanie. > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Veda, 2. vydanie - Linda Perina

„Ničoho v živote sa nemusíme báť, musíme to iba pochopiť.“ Maria Curieová-Skłodowská Táto pozoruhodná prehľadná kniha rozpráva príbeh vedeckého pokroku od vynájdenia kolesa až po riešenia zmeny podne > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Cestná doprava a preprava 2 3.upravené vydanie - kolektív autorov.

Učebnica je spolu s učebnicou Cestná doprava a preprava 3 určená pre žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a prevádzka a ekonomika dopravy, ale aj všetkých podnikateľov v danej oblast > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Byty a nebytové priestory s judikatúrou, 2. vydanie - kolektív autorov.

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície IUSTITIA je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičná > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Cenové rozhodovanie 2.vydanie - Rajňák, Milan; kolektív autorov

Vysokoškolská učebnica je určená študentom univerzít a fakúlt ekonomického zamerania, účastníkom rekvalifikačných kurzov a manažérom na všetkých úrovniach podniku. > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Trestné právo hmotné. Osobitná  časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie - Mencerová, Ingrid; kolektív autorov

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie.“. Obsahové členenie učebnice vychádza zo systematiky osobitnej časti T > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Správne právo procesné. Osobitná  časť, 2. vydanie - Vrabko, Marián; kolektív autorov

V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Farmakognózia 2. vydanie - D. Hrubal'a a kolektív autorov

Úvod Použité skratky 1 Legislatívne postavenie rastlinných liekov 2 Molekulové a bunkové ciele účinku rastlinných sekundárnych metabolitov a ich biologická aktivita 3 Liekové interakcie rastlinný > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Vlastiveda 2 pre 2.ročník ZŠ 3.upravené vydanie - Kožuchová, Mária a kolektív autorov

Učebnica vlastivedy bude pre žiakov sprievodcom pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Finančné právo, 2. vydanie

Autorský kolektív odboru finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vám predstavuje aktualizovanú verziu učebnice, ktorá uceleným spôsobom poníma všeobecné východiská, zákl > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Hospodárska geografia 2 pre 1. ročník obchodných akadémií 3.upravené vydanie - Baková, Jana a kolektív autorov

Druhý diel učebnice hospodárskej geografie obsahovo nadvazuje na prvý. Je v ňom podobne štruktúrovaný text a obrázkový materiál. > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Biológia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník GOŠ 2.vydanie - Uhereková, Mária a kolektív autorov

Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s poznávaním organizmov podľa vonkajších znakov. Ostatné tematické celky sú obsahovo > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Fyzika pre 6.ročník ZŠ 2.vydanie - Lapitková, Viera a kolektív autorov

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu javov, k zisteniu skutočností či k dokázaniu určit > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Chémia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným  štúdiom 2.vydanie - Vicenová, Helena a kolektív autorov

V tomto školskom roku získate ďalšie poznatky z chémie. Vaše vedomosti a zručnosti sa postupne rozšíria o premeny látok, ktoré nazývame chemické reakcie. > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Chémia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník.gymnázií s osemroč.štúdiom 2.vydanie - Romanová, Daniela a kolektív autorov

V učebnici sa dozviete o látkach, o niektorých ich vlastnosťiach, naučíte sa, z čoho sú látky zložené. Oboznámite sa s chemickým laboratóriom a prácou v ňom, spolu s učiteĺom urobíte zaujímavé pokusy. > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Skladem

Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie

Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016 Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inšti > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Trestné právo hmotné. Všeobecná  časť, 2. vyd. - Mencerová, Ingrid; kolektív autorov

Autorský kolektív predkladá 2. aktualizované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky u > více

Doprava: 99 Kč
Dostupnost: Do 10 dnů

Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná  časť, 2. vydanie  ...

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom zložení podujal spracovať 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie učebnice Trestné právo hmotného – všeobecnú i osobitnú čas... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem

Precvičme si pravopis 7. ročník základných  škôl -  , kolektiv

Zbierka pravopisných cvičení a diktátov zo slovenského jazyka pre 7. ročník nadväzuje na už prepracovanú príručku pre prvý stupeň ZŠ. Nové vydanie vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a je prepracované a doplnené podľa nových Obsahových vzdelávacích štandardov pre 2. stupeň základných škôl. ... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Do 3 dnů

Precvičme si pravopis 7. ročník základných  škôl - Kolektív autorov

Autor : Kolektív autorov, Zbierka pravopisných cvičení a diktátov zo slovenského jazyka pre 7. ročník nadväzuje na už prepracovanú príručku pre prvý stupeň ZŠ. Nové vydanie vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a je prepracované a doplnené podľa nových Obsahových vzdelávacích štandardov pre 2... > více

Doprava: 79 Kč
Dostupnost: Skladem

Lekárska biochémia - Vysokoškoská učebnica (2. prepracované  ...

Po piatich rokoch sa ku Vám dostáva druhé, prepracované a doplnené vydanie učebnice lekárskej biochémie. Od prvého vydania tejto knihy sa objavili mnohé nové poznatky v rôznych oblastiach experimentálnej a klinickej biochémie, ktoré sme sa usilovali v primeranej miere zapracovať do jednotlivých kap... > více

Doprava: neudáno
Dostupnost: Skladem