Agro CS Agro Perlit 3 l

96 %
(26 hodnocení)

Charakteristika přípravku Perlit - provzdušnění půdy 3 l Perlit je je přírodní materiál (tepelně zpracovaná vulkanická hornina). Používá se k vylehčování půdy (má nízkou objemovou hmotnost, díky obsahu velkého množství pórů). dále se používá jako regulátor půdní vlhkosti prodlužující účinek minerálních hnojiv (samotný Perlit není obohacený živinami). Svými vlastnostmi zaručuje optimální podmínky pro rychlé a rovnoměrné zakořeňování řízků a klíčení semen. Podporuje bohatou tvorbu zdravých kořenů.... Celý popis

Koupit za 44 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Charakteristika přípravku Perlit - provzdušnění půdy 3 l
Perlit je je přírodní materiál (tepelně zpracovaná vulkanická hornina). Používá se k vylehčování půdy (má nízkou objemovou hmotnost, díky obsahu velkého množství pórů). dále se používá jako regulátor půdní vlhkosti prodlužující účinek minerálních hnojiv (samotný Perlit není obohacený živinami). Svými vlastnostmi zaručuje optimální podmínky pro rychlé a rovnoměrné zakořeňování řízků a klíčení semen. Podporuje bohatou tvorbu zdravých kořenů. Odolnost perlitu proti vlhku, mrazu, mikroorganismům a plísním je výhodou při použití s mladými rostlinami. Jemná struktura usnadňuje urovnání povrchu.
Návod k použití
Užívá se k zakořeňování řízků a pro výsev větších semen květin a zeleniny. Perlit po nařízkování či výsevu semen udržujte ve vlhkém stavu. Po ujmutí řízků (vzejití výsevů) začněte ihned s pravidelným přihnojováním kombinovaným hnojivem, protože perlit neobsahuje živiny. Vypěstovanou sadbu pak přesadťe do předem připraveného substrátu.Perlit můžete také použít jako příměs do pěstebních substrátů, půdy a rašelin na vylehčení a provzdušnění těchto materiálů. V tomto případě se míchá v poměru až 1 : 3.
První pomoc při zasažení
Všeobecné pokyny: Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu.Při nadýchání: Přerušit práci s výrobkem a přejít na čerstvý vzduch.Při styku s kůží: Omýt velkým množstvím vody a mýdla. Při přetrvávajících projevech podráždění kůže vyhledat lékařskou pomoc.Při zasažení očí: v žádném případě nemnout oko - hrozí poškrábání povrchu oka. Opakovaně vyplachněte oči vodlou.Při požití: Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.
Skladování
výrobek skladujte na suchých, dobře větraných místech, v původním uzavřeném obalu, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Balení
3 l v plastovém sáčku
Bezpečnostní upozornění
Nejezte, nekuřte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.
Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Agro CS
Určení univerzální
Druh substrátu perlity
Složení jednosložkové
Objem 3 l
Předhnojené ne
Pro výsev ano