Chystáte se vstoupit na stránky umístěné na veřejné počítačové síti Internet, a to s erotickou a sexuální tematikou. Přečtěte si proto prosím pozorně následující instrukce:

Stisknutím tlačítka 'Vstoupit' potvrzuji, že
  1. je mi více než 18 let;
  2. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu;
  3. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně;
  4. neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším 18 let, či osobám, které nejsou k přístupu k uvedeným materiálům způsobilé.
Pokud nesplňujete byť i jedinou podmínku uvedenou pod body 1 až 4, opusťte prosím tlačítkem 'Odejít' tyto stránky. Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 4, jste oprávněni vstoupit.