Kotle

Dosloužil vám starý kotel a hledáte nový zdroj vytápění? Jedná se o vysokou investici na desítky let, proto byste výběru nového kotle měli věnovat dostatek pozornosti.

Jakému palivu dáváte přednost?

Ještě než se pustíte do výběru kotle podle konkrétních parametrů, musíte se rozhodnout, jaké palivo bude váš nový kotel spalovat. V podstatě máte na výběr čtyři druhy:

 • kotel na dřevo,

 • kotel na uhlí,

 • plynový kotel,

 • elektrický kotel.

Jaké výhody a nevýhody mají jednotlivá paliva?

Topení dřevem

Pokud se rozhodnete vytápět dům dřevem, jedná se vůbec o nejlevnější způsob topení. Musíte ale vzít v úvahu, že vás čeká spousta práce. Surové dřevo musíte nařezat a nasekat –⁠ a především nechat několik let vyschnout. Další čas strávíte zatápěním, přikládáním a úklidem sazí. Představte si všechen čas, který topením dřevem strávíte v příštích několika letech. Budete ještě na fyzicky těžkou práci stačit? To všechno je dobré vzít v úvahu, než se rozhodnete pro kotel na dřevo.

Pro skladování a vyschnutí dřeva budete potřebovat také hodně prostoru. A do nákladů nezapomeňte zahrnout potřebné stroje –⁠ pilu, případně štípačku.

Další možností je vytápět již zpracovaným dřevem nebo si pořídit automatický kotel na pelety. To vám ušetří práci, ale na druhou stranu jsou náklady srovnatelné s vytápěním plynovým kotlem.

Topení uhlím

Uhlí patřilo dlouhá léta mezi nejoblíbenější způsoby vytápění v rodinných domech, zejména kvůli nízkým nákladům. S uhlím neprotopíte moc peněz ani v domech nezateplených, s vysokými tepelnými ztrátami. V současné době je uhlí na ústupu kvůli své ekologické stopě. Od září 2022 platí dokonce úplný zákaz provozování kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.

Na trhu najdete již modernější kotle na uhlí, u nichž nejsou emise tak vysoké. V nejbližší budoucnosti ale musíte počítat s dalšími restrikcemi. V úvahu přichází například zavedení ekologické daně na tuto surovinu, a tak by se topení uhlím vůbec nemuselo vyplatit. K tomu si připočítejte ještě práci, kterou máte se zatápěním a následným úklidem. Méně časově náročná je údržba automatického kotle na uhlí, ale tady musíte počítat s výrazně vyššími náklady na pořízení. Proto se vyplatí spíše v objektech, kde není dostupná plynová přípojka.

Topení plynem

Kdybychom měli jmenovat jedno palivo, které nahrazuje dosluhující uhlí, bude to zemní plyn. Nízké náklady a nízké emise dělají z plynu výhodnou alternativu pro velké množství domácností. V současné době najdete na trhu vysoce efektivní kondenzační kotle, jejichž spotřeba plynu je velmi nízká. Navíc je topení plynem pohodlné a čisté.

Ne každý dům má ale k dispozici plynovou přípojku a její vybudování není levná záležitost. Stejně tak byste měli vzít v úvahu dodatečné náklady na pravidelný servis a revize, což je kvůli bezpečnosti u plynových kotlů naprostá nutnost. U pasivních domů se koupě plynového kotle většinou nevyplatí, protože spotřeba je tak nízká, že by se vám pořizovací náklady na plynový kotel nikdy nevrátily.

Topení elektřinou

Elektřina je první volbou pro vytápění perfektně zateplených novostaveb a pasivních domů. U nich totiž nevadí, že cena za kilowatthodinu elektřiny je poměrně vysoká. Vyšší náklady na provoz jsou kompenzovány nízkými pořizovacími náklady. Přímotopy vyjdou na pár tisíc, při instalaci podlahového topení už si budete muset o něco připlatit. Údržba vás ale nestojí takřka nic, není potřeba udržovat ani spalinové cesty –⁠ žádné totiž nepotřebujete.

Při vytápění elektřinou máte nárok na dvoutarifovou sazbu, v níž čerpáte nízký tarif elektrické energie. To vám umožní nejen topit levněji, než je běžná cena elektřiny, ale navíc můžete výhodnější proud využít pro provoz ostatních spotřebičů.

Topení elektřinou se vůbec nevyplatí pro vytápění nezateplených domů s vysokými tepelnými ztrátami.

Jak vybrat kotel na tuhá paliva

Porovnali jste si výhody a nevýhody, a rozhodli se pro kotel na tuhá paliva? Většinou umožňuje spalovat všechny druhy tuhých paliv, ale existují i kotle výhradně na uhlí nebo na dřevo. Zjistěte, co dalšího je dobré vzít v úvahu při výběru kotle na tuhá paliva.

Emisní třída

V současné době již není možné zakoupit kotle na tuhá paliva 1., 2. a 3. emisní třídy. Jedinou možností tak zůstávají kotle 4. a 5. třídy. Kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy je dokonce od září roku 2022 zakázáno provozovat.

Řízení přívodu vzduchu

Pro správné hoření je důležitý dostatečný přísun vzduchu. Dělí se na:

 • přirozený: vzduch se nasává z komína a dalších otvorů pomocí podtlaku, hodně záleží na správném tahu komína,

 • nucený: vzduch je do kotle dodáván ventilátorem, což umožňuje lepší regulaci.

Kotle podle přísunu paliva

Zatímco dříve znamenalo pořízení kotle na tuhá paliva spoustu práce, dnes si můžete pořídit automatický kotel. Počítejte však s vyššími náklady na správné palivo. Nabízí se:

 • kotel s ručním přikládáním: palivo vkládáte do kotle ručně,

 • kotel s řízeným přísunem paliva: palivo se přikládá automaticky v závislosti na tepelném výkonu, užívá se také název kotel s automatickým podavačem.

Technologie spalovacího procesu

Čím více možností automatizace topného procesu kotel má, tím kvalitněji by měl spalovat. Navíc vám šetří práci s regulací. Existují čtyři technologie.

 • Prohořívací kotel: Nejstarší a nejzastaralejší technologie využívaná u kotlů na tuhá paliva. Při postupném spalování prochází spaliny přes vrstvu paliva, nové palivo se přidává shora a postupně prohořívá. Regulace přívodu vzduchu je pouze přes komínové klapky nebo otvory ve dvířkách kotle. Prohořívací kotel tvoří nejvíce škodlivých spalin.

 • Odhořívací kotel: V kotli probíhá postupné spalování, ale spaliny neprochází přes vrstvu nového paliva. Díky tomu si zachovají vyšší teplotu a jsou lépe spáleny. Emise škodlivých látek jsou o něco nižší než u prohořívacího kotle.

 • Zplynovací kotel: Varianta odhořívacího kotle s regulovaným přísunem vzduchu pomocí ventilátoru. Díky tomu je spalování dokonalejší a emise nižší.

 • Automatický kotel: Kotel se zásobníkem, který má samočinné přikládání paliva (uhlí nebo pelety) a ventilátor pro řízení  přísunu vzduchu. Podle požadavků na vytápění kotel sám reguluje množství paliva i vzduchu, a zajišťuje tak optimální hoření s malým množstvím spalin. Dosahuje emisní třídy 3 nebo 4, peletový kotel i třídy 5. Oblíbené jsou například kotle Defro.

Druh tuhého paliva

Některé kotle na tuhá paliva jsou co do druhu paliva flexibilní, jiné vyžadují jeden konkrétní druh (automatické kotle i předepsanou velikost). Zvolit si můžete:

 • kotel na uhlí,

 • kotel na dřevo,

 • kotel na pelety,

 • kotel na štěpku,

 • kotel na pelety a dřevo,

 • kotel na dřevo a uhlí,

 • univerzální kotel na tuhá paliva (dřevo, pelety, uhlí nebo koks).

Někteří výrobci mají v nabídce rovněž kotle na biomasu. Ty můžou spalovat kusové dřevo, dřevní štěpku, pelety a nebo dřevěné brikety, případně jen jeden druh biomasy.

Jak vybrat plynový kotel

V současné době najdete v nabídce pouze kondenzační kotle, které nahradily zastaralé atmosférické plynové kotle. Hlavní rozdíl tkví v účinnější technologii spalování. Plynový kondenzační kotel funguje na principu kondenzace –⁠ vodní pára obsažená ve spalinách předehřívá otopnou vodu a kondenzuje. Díky využití spalin pro předehřátí vody je spotřeba plynu nižší, výrobci slibují úsporu 20–⁠40 %. Podívejte se, jak vybrat kondenzační kotel.

Výkon kotle

Pro určení správného výkonu kotle byste měli znát tepelné ztráty domu. Čím jsou vyšší, tím vyšší výkon budete potřebovat. Naopak u perfektně zateplených domů postačí plynový kotel s nižším výkonem, protože správně funguje v režimu kondenzace.

U kondenzačních kotlů se setkáte s určením výkonu pomocí rozmezí –⁠ např. 9,3–32,8 kW. První hodnota určuje minimální výkon –⁠ čím je nižší, tím méně bude kotel spínat a životnost zařízení bude vyšší. Druhá hodnota určuje maximální výkon kotle, který se odvozuje právě od tepelných ztrát domu.

Účinnost plynového kotle

Nejčastěji se setkáte s kondenzačními kotli s účinností 105–110 %. Jak je možné, že dosahuje více než 100%? Vztahuje se totiž k výhřevnosti paliva –⁠ to znamená, že plynový kondenzační kotel vám poskytne více energie, než kdybyste zužitkovali maximum z hoření plynu. Umožňuje to princip kondenzace a využití odpadního tepla. Správné označení je normovaný stupeň využití.

Jednoduše řečeno platí, že čím vyšší účinnost plynový kotel má, tím efektivněji funguje, a tím menší náklady na plyn budete mít. Mějte však na paměti, že se jedná o výsledek měření při ideálních podmínkách, kterých v reálném provozu nedosáhnete.

Pro dosažení maximální účinnosti je ideální kombinace kondenzačního kotle s nízkoteplotním podlahovým, stropním nebo stěnovým vytápěním o teplotním spádu 40/30 °C. U klasických radiátorů s vyšším teplotním spádem nefunguje kondenzace tak účinně. Stejně tak při poklesu teploty pod cca -⁠7 °C již zařízení neběží v režimu kondenzace –⁠ kotel však i nadále funguje jako běžný plynový kotel.

Ohřev vody

Plynový kotel vám může zajistit nejen vytápění, ale také ohřev teplé užitkové vody. Podle toho si vyberte:

 • kotel s integrovaným zásobníkem (univerzální řešení),

 • kotel s externím zásobníkem (pro vícečlenné domácnosti, zabírá hodně místa),

 • kotel s průtokovým ohřevem vody (vhodný pro malé domácnosti).

Plynové kotle podle umístění

Kondenzační plynové kotle se vyrábí ve dvou variantách:

 • stacionární –⁠ určené k postavení na zem (obvykle modely s externím zásobníkem vody),

 • závěsné (většina modelů pro běžné domácnosti).

Odvod kondenzátu

Při provozu v kondenzačním režimu tvoří plynový kotel asi 30 litrů tekutiny denně. Tu můžete podle dostupnosti rozvodů v místnosti:

 • odvést do kanalizace,

 • odvést pomocí přečerpávací stanice kondenzátu.

Cena kondenzačního plynového kotle

Plynový kotel představuje poměrně vysokou investici, která se ale vrátí na nízkých nákladech na provoz. Nejoblíbenější modely plynových kotlů pořídíte za cenu 30–⁠50 tisíc korun. Vybírejte z nabídky osvědčených výrobců, například kotel Protherm, kotel Viadrus či kotel Vaillant.

Dotace na kotel

Na pořízení kondenzačního kotle můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pokud o dotaci na kotel máte zájem, musíte vybírat pouze z modelů schválených pro získání příspěvku –⁠ musí splňovat požadavky na ekodesign. Do budoucna by mělo být vypsáno také další kolo tzv. kotlíkových dotací.

Jak vybrat elektrický kotel

Elektrické kotle jsou dostupné ve dvou základních typech:

 • přímotopné elektrokotle,

 • elektrokotle s akumulací tepla.

Přímotopný elektrokotel ohřívá vodu v soustavě pomocí topné spirály. Výhodou je okamžitý výkon, ale musíte počítat s vyššími náklady.

Elektrokotel s akumulací využívá zásobníku vody, který se předehřívá v době nízkého tarifu. Proto je jeho provoz úspornější, ale pro zásobník musíte mít dostatek prostoru.

Výkon elektrokotle

Na trhu najdete elektrické kotle s rozmanitým výkonem, které pokryjí nároky všech domácností. Výkon kotle volte především podle tepelných ztrát objektu a objemu vytápěných místností. Čím vyšší výkon kotle, tím vyšší bude jeho cena. Navíc musíte platit vyšší poplatky za jistič.

Cena elektrického kotle

Ve srovnání s plynovým kotlem je cena elektrokotle výrazně nižší. Rodině se dvěma dětmi a kvalitně zatepleným domem bude stačit elektrokotel za 10–⁠15 tisíc korun. Oblíbené jsou například kotle Protherm nebo Bosch.

Další způsoby vytápění elektřinou

Pro vytápění elektřinou si nemusíte pořizovat elektrokotel. Pokud nechcete mít v domě rozvody teplé vody, je možné elektřinu využít k přímému vytápění –⁠ ať už pomocí přímotopů nebo podlahového topení s elektrickými rohožemi.

Právě elektrické rohože nebo topné kabely umístěné v podlaze, stěnách nebo stropech nevyužívají ohřev vody, ale topí sáláním. Díky tomu dosáhnete minimálních ztrát. Velkým plusem je rovněž snadná regulace a absolutní bezúdržbovost.

Zobrazit více
Filtrovat zboží (918 produktů)
Cena
Výrobce
Zobrazit více možností (38)
Způsob vytápění
Typ
Instalace
Příkon
Výkon
Emisní třída
Průměr kouřovodu
Materiál
Obsah palivové násypky
Objem zásobníku vody
Hmotnost
Vlastnosti