Zemina pro hroby je speciální zemina velmi tmavé barvy k zakrytí ploch hrobů či jiných míst na hřbitovech. Zemina je vyrobená tříděním, drcením a mícháním rašeliny zahradnické a kompostové (rašeliny je přípustné částečně nahradit kvalitně kompostovanou stromovou kůrou), minerálního kombinovaného hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitického vápence. Tmavá barva propůjčuje plochám, na kterých je navrstvena, smuteční vzhled a pietní náladu prostředí, v němž se nachází. Použití Původní zeminu... Celý popis

Koupit za 75 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Zemina pro hroby je speciální zemina velmi tmavé barvy k zakrytí ploch hrobů či jiných míst na hřbitovech. Zemina je vyrobená tříděním, drcením a mícháním rašeliny zahradnické a kompostové (rašeliny je přípustné částečně nahradit kvalitně kompostovanou stromovou kůrou), minerálního kombinovaného hnojiva se stopovými prvky a jemně mletého dolomitického vápence.
Tmavá barva propůjčuje plochám, na kterých je navrstvena, smuteční vzhled a pietní náladu prostředí, v němž se nachází.
Použití
Původní zeminu na náhrobní ploše vyhnojte kombinovaným minerálním hnojivem v dávce 20 g na 1 m2.
Do takto upravené zeminy můžete např. vysadit květiny (pokud chcete mít náhrobní plochu s nimi ozdobenou).
Následně pak celou plochu přikryjte 2-3 cm zeminy pro hroby. Pečlivě urovnejte.
Skladování
Výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Nejlépe v původních obalech na místech chráněných před klimatickými vlivy. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Upozornění
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout tekoucí čistou vodou. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody. V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Rašelina Soběslav
Určení univerzální
Druh substrátu substráty
Složení vícesložkové
Objem 20 l
Předhnojené ano