Vlastnosti produktu - Při aplikaci v čistírně odpadních vod efektivně odstraní biologickou pěnu - Pomůže při nastartování a obnovení biologického stupně čistírny, např. při vyplavení či odumření aktivovaného kalu - Urychluje proces rozkladu organických látek a tuků v odpadních vodách a kanalizačních systémech - Sanbien Liquid XP 2001 zajistí bezproblémový chod odpadních potrubí – při pravidelném používání zabraňuje hromadění tuku v potrubí - Odstraňuje zápach - Bioenzym do ČOV Sanbien Liquid... Celý popis

Koupit za 315 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Vlastnosti produktu

- Při aplikaci v čistírně odpadních vod efektivně odstraní biologickou pěnu

- Pomůže při nastartování a obnovení biologického stupně čistírny, např. při vyplavení či odumření aktivovaného kalu

- Urychluje proces rozkladu organických látek a tuků v odpadních vodách a kanalizačních systémech

- Sanbien Liquid XP 2001 zajistí bezproblémový chod odpadních potrubí – při pravidelném používání zabraňuje hromadění tuku v potrubí

- Odstraňuje zápach

- Bioenzym do ČOV Sanbien Liquid XP 2001 zlepšuje separační vlastnosti aktivovaného kalu v aktivační zóně čistírny a celkovou kvalitu biocenózy

- Směs přírodních enzymů a účinných aktivních látek neobsahující fenoly, chloridy apod.

- Vhodný pro domácí (ČOV, kuchyně) i komerční použití (restaurace, jídelny, hotely, městské ČOV apod.)

Návod k použití

Při aplikaci v domovních ČOV (do 10 EO) dávkujte 3x týdně 25-50 ml přípravku přímo do aktivační zóny čistírny nebo do vpustě ústící do čistírny (dřez, umyvadlo, toaleta apod.)

Dávkování pro komerční použití (obecní ČOV apod.) je třeba stanovit individuálně výpočtem - info@sanbien.com

Při aplikaci v kuchyních a restauračních provozech:

- Při pravidelném dávkování Sanbien Liquid XP2001 zabraňuje hromadění tuku v potrubí.

- Nalejeme 50ml přípravku Liquid XP2001 do 3L vlažné vody a vzniklou směs aplikujeme do nejvíce zatížené výpustě (např.kuchyňský dřez) nebo přímo do tukového lapolu.

- Četnost aplikace závisí na látkovém zatížení kuchyně (např. 2x týdně bežná domácnost, každodenní aplikace pro restaurace/jídelny).

- Pro nejlepší účinek směsi je vhodné ji aplikovat během nejnižšího zatížení kuchyně, typicky na noc apod., dle typu provozu.

Obsahuje

5 – 15 % neiontové povrchově aktivní látky; enzymy

Testováno ZÚS, ověření č. 100-019098.

Varování 
Způsobuje vážné podráždění očí  

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad podle místních předpisů; předejte oprávněné osobě k likvidaci.

Skladovaní

Spotřebujte nejlépe do 12 měsíců od data produkce uvedeného na obalu.

Skladujte v temnu, při teplotě do 25 °C 

 

Výrobce

Sanbien Service s.r.o., Česká Republika

 
Zobrazit více