-  Účinný sprej proti létajícímu i lezoucímu hmyzu - Rychlý účinek -  Zabíjí mouchy, komáry, šváby, mravence - Bez parfemace či zápachu Popis Popis  Biolit® Uni proti lezoucímu a létajícímu hmyzu, insekticid je vysoce účinný sprej proti lezoucímu a létajícímu hmyzu v domácnostech, jako jsou např. mouchy, vosy, sršně a švábi. Tento vysoce účinný sprej  proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu oceníte v domácnostech, na chalupě i na dovolené. Rychle a nekompromisně... Celý popis

Koupit za 98 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

-  Účinný sprej proti létajícímu i lezoucímu hmyzu

- Rychlý účinek

-  Zabíjí mouchy, komáry, šváby, mravence

- Bez parfemace či zápachu

Popis Popis

 Biolit® Uni proti lezoucímu a létajícímu hmyzu, insekticid je vysoce účinný sprej proti lezoucímu a létajícímu hmyzu v domácnostech, jako jsou např. mouchy, vosy, sršně a švábi. Tento vysoce účinný sprej  proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu oceníte v domácnostech, na chalupě i na dovolené. Rychle a nekompromisně zabíjí létající i lezoucí hmyz.

 

Použití

Před použitím důkladně protřepejte. Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt nebo otřen.
Skladování a použití
Způsob skladování

TypMax teplota °C

Trvanlivé
50

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.
Podrobná data
CLP Regulation

plamen - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Biolit® UNI proti lezoucímu a létajícímu hmyzu - insekticid ve spreji.

Nebezpečí

Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

- Čeština
- Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Sprej
Varianta - Uni proti lezoucímu a létajícímu hmyzu
Zobrazit více

Parametry

Objem 400 ml
Značka Biolit
Druh spreje
Hmotnost 500 g
Dětské ne
Výrobce S.C.Johnson
Proti klíšťatům ne
Proti hmyzu ano
Proti komárům ano
Přírodní ne
Proti pavoukům ano
Bez DEET ano
Voděodolné ne
Bez parfemace ano
Parfemované ne
Použití do prostoru
S obsahem DEET ne
Zobrazit více parametrů