Zázrak proti mastnotě, to je Codi Energic. - neocenitelný pomocník při úklidu v domácnosti, výborný v koupelně i v kuchyni - vynikající na odmaštění sporáků, dlaždic, obkladů, podlahových krytin apod. - velmi účinně odstraňuje mastné skvrny z oděvů, potahových látek či koberců - dokonale bělí záclony - čistí součástky strojů a motory aut Čistič Codi Energic rozpouští všechny druhy tuků i zašlou mastnou špínu na jakémkoliv povrchu. Na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce a manžety, aplikujte... Celý popis

Koupit za 145 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Zázrak proti mastnotě, to je Codi Energic.

- neocenitelný pomocník při úklidu v domácnosti, výborný v koupelně i v kuchyni

- vynikající na odmaštění sporáků, dlaždic, obkladů, podlahových krytin apod.

- velmi účinně odstraňuje mastné skvrny z oděvů, potahových látek či koberců

- dokonale bělí záclony

- čistí součástky strojů a motory aut

Čistič Codi Energic rozpouští všechny druhy tuků i zašlou mastnou špínu na jakémkoliv povrchu.

Na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce a manžety, aplikujte odmašťovač přímo na znečištěné místo, mírně promněte a vyperte v ruce nebo v pračce. Stejný postup zachovejte při čištění koberců a potahů. Přípravek lze použít na všechny stálobarevné látky kromě vlny!

Obsah: 750ml

Signální slovo: Nebezpečí

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H315 Dráždí kůži

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501: Odstraňte obsah/obal …

EUH 208: Obsahuje kvartérní sloučeninu. Může vyvolat alergickou reakci. Látka přispívající ke klasifikaci 2-aminoethanol.

Prodávající:
David Beránek, Fr. Hrubína 984/3, 370 04 České Budějovice, Česká republika
Zobrazit více

Parametry

Objem 0.75 l
Značka Finclub
Výrobce Finclub