Sanbien XP 2001 Liquid 1l

100 %
(2 hodnocení)

Vlastnosti produktu Při aplikaci v čistírně odpadních vod efektivně odstraní biologickou pěnu Pomůže při nastartování a obnovení biologického stupně čistírny, např. při vyplavení či odumření aktivovaného kalu Urychluje proces rozkladu organických látek a tuků v odpadních vodách a kanalizačních systémech Sanbien Liquid XP 2001 zajistí bezproblémový chod odpadních potrubí – při pravidelném používání zabraňuje hromadění tuku v potrubí Odstraňuje zápach Bioenzym do ČOV Sanbien Liquid XP 2001... Celý popis

Koupit za 310 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Vlastnosti produktu

Při aplikaci v čistírně odpadních vod efektivně odstraní biologickou pěnu
Pomůže při nastartování a obnovení biologického stupně čistírny, např. při vyplavení či odumření aktivovaného kalu
Urychluje proces rozkladu organických látek a tuků v odpadních vodách a kanalizačních systémech
Sanbien Liquid XP 2001 zajistí bezproblémový chod odpadních potrubí–při pravidelném používání zabraňuje hromadění tuku v potrubí
Odstraňuje zápach
Bioenzym do ČOV Sanbien Liquid XP 2001 zlepšuje separační vlastnosti aktivovaného kalu v aktivační zóně čistírny a celkovou kvalitu biocenózy
Směs přírodních enzymů a účinných aktivních látek neobsahující fenoly, chloridy apod.
Vhodný pro domácí (ČOV, kuchyně) i komerční použití (restaurace, jídelny, hotely, městské ČOV apod.)

Návod k použití

Při aplikaci v domovních ČOV (do 10 EO) dávkujte 3x týdně 25-50ml přípravku přímo do aktivační zóny čistírny nebo do vpustě ústící do čistírny (dřez, umyvadlo, toaleta apod.)

Dávkování pro komerční použití (obecní ČOV apod.) je třeba stanovit individuálně výpočtem -info@sanbien.com

Při aplikaci v kuchyních a restauračních provozech:

Při pravidelném dávkování Sanbien Liquid XP2001 zabraňuje hromadění tuku v potrubí.
Nalejeme 50ml přípravku Liquid XP2001 do 3L vlažné vody a vzniklou směs aplikujeme do nejvíce zatížené výpustě (např.kuchyňský dřez) nebo přímo do tukového lapolu.
Četnost aplikace závisí na látkovém zatížení kuchyně (např. 2x týdně bežná domácnost, každodenní aplikace pro restaurace/jídelny).
Pro nejlepší účinek směsi je vhodné ji aplikovat během nejnižšího zatížení kuchyně, typicky na noc apod., dle typu provozu.

Obsahuje

5 – 15 % neiontové povrchově aktivní látky; enzymy

Testováno ZÚS, ověření č. 100-019098.

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad podle místních předpisů; předejte oprávněné osobě k likvidaci.

Skladovaní

Spotřebujte nejlépe do 12 měsíců od data produkce uvedeného na obalu.

Skladujte v temnu, při teplotě do 25°CVýrobce

Sanbien Service s.r.o., Česká Republika
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Sanbien