Technický ekologický ocet, který je ideální na úklid a dezinfekci. Není určen k jídlu. Jeho aroma je díky úpravě jemnější než u standardního octa, který znáte z kuchyně.  Bílý (bezbarvý) ocet před použitím nařeďte vodou v poměru 1:4 (ocet : voda). Vznikne tak 25 l univerzálního čistícího prostředku. Bílý ocet obsahuje 10 % kyseliny octové. Není doslazován karamelem a je koncentrovanější než běžný 8% ocet, proto má průhlednou barvu. Díky této vysoké koncentraci je vhodným desinfekčním i čistícím... Celý popis

Koupit za 379 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Technický ekologický ocet, který je ideální na úklid a dezinfekci. Není určen k jídlu. Jeho aroma je díky úpravě jemnější než u standardního octa, který znáte z kuchyně. 
Bílý (bezbarvý) ocet před použitím nařeďte vodou v poměru 1:4 (ocet : voda). Vznikne tak 25 l univerzálního čistícího prostředku.
Bílý ocet obsahuje 10 % kyseliny octové. Není doslazován karamelem a je koncentrovanější než běžný 8% ocet, proto má průhlednou barvu.
Díky této vysoké koncentraci je vhodným desinfekčním i čistícím prostředkem. Ocet má široké využití při úklidu. 

Osvědčené tipy na použití bílého octa podle Katky: 

- odstraňuje zápach v pračce

- čištění odpadů - videonávod najdete zde>>>

- umytí lednice - video návod jsem připravila tady>>>

- návod na odstranění vodního kamene z baterií najdete tady>>>  

- změkčuje prádlo v pračce, ideální místo aviváže

- odstraňuje plísně 

Univerzální čisticí prostředek můžete používat na vytírání podlah. (Ocet se kvůli své kyselosti nedoporučuje používat na dřevěné a kamenné povrchy.)

Mnoho dalších osvědčených tipů a rad najdete u mě na Instagramu. 

Balení: 
5l bílý neprůhledný kanystr vyrobený ze 100% recyklovatelného plastu 

 

 

Obsahuje 10 % kyseliny octové. CAS 64-19-7

Varování: 
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah děti. 
P280 Používejte ochranné brýle. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte ochranné brýle.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Úklid pro klid