Hygienický čistič pračky značky Dr. Beckmann – účinně odstraňuje špínu a zápach.   Čistí interiér pračky jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty. S osvěžující a příjemnou vůní oceánu. Při pravidelném používání získáte perfektní čistotu a svěžest praného prádla. Likviduje mikroorganismy.   Nebezpečí Obsahuje: Morpholine, 2,6-dimethyl-, (2R,6S)-rel- Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská... Celý popis

Koupit za 85 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

 

 

Hygienický čistič pračky značky Dr. Beckmann – účinně odstraňuje špínu a zápach.
 
Čistí interiér pračky jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty. S osvěžující a příjemnou vůní oceánu. Při pravidelném používání získáte perfektní čistotu a svěžest praného prádla. Likviduje mikroorganismy.
 
Nebezpečí Obsahuje: Morpholine, 2,6-dimethyl-, (2R,6S)-rel- Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
Zobrazit více

Parametry

Značka Dr. Beckmann
Objem 0.25 l
Hmotnost 0.28 kg
Použití na pračky
Výrobce Dr.beckmann