Tekutý čistič pračky Lanza perfektně odstraní díky svému unikátnímu složení veškeré nečistoty z útrob pračky. Čistič tak dlouhodobě přinese optimální výkon a delší životnost spotřebiče. Navíc zanechává příjemnou svěží vůni při otevření pračky. NEBEZPEČÍ: Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejtemimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle.... Celý popis

Koupit za 82 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Tekutý čistič pračky Lanza perfektně odstraní díky svému unikátnímu složení veškeré nečistoty z útrob pračky. Čistič tak dlouhodobě přinese optimální výkon a delší životnost spotřebiče. Navíc zanechává příjemnou svěží vůni při otevření pračky.
NEBEZPEČÍ:
Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejtemimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. Uchovávejte pouze v původním balení.Po manipulaci důkladně omyjte ruce.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Nebezpečné složky: alkyl(C12-C16)benzyldimethylamonium-chloridy L-(+)-mléčná kyselina.
Zobrazit více

Parametry

Značka Lanza
Objem 0.25 l
Hmotnost 0.33 kg
Použití na pračky
Výrobce Reckitt Benckiser