K2 ALUCHROM 120 g

84 %
(8 hodnocení)

Pasta na čištění a leštění kovových povrchů K2 ALUCHROM 120g   Vynikající pasta pro čištění a leštění všech druhů chromu, hliníku, stříbra, zlata, bronzu nebo nerezové oceli a jiných kovů. Hodí se především pro údržbu kola z lehkých slitin. Návod na použití:  1. Naneste přípravek a jemně rozetřete.  2. Měkkým hadříkem doleštěte.   Standardní věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.... Celý popis

Koupit za 43 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Pasta na čištění a leštění kovových povrchů K2 ALUCHROM 120g  

Vynikající pasta pro čištění a leštění všech druhů chromu, hliníku, stříbra,
zlata, bronzu nebo nerezové oceli a jiných kovů. Hodí se především pro údržbu
kola z lehkých slitin.

Návod na použití: 
1. Naneste přípravek a jemně rozetřete. 
2. Měkkým hadříkem doleštěte.  

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R10 Hořlavý.
R34 Způsobuje poleptání.
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 - Nevdechujte aerosoly.
S24 - Zamezte styku s kůží.
S29 - Nevylévejte do kanalizace.
S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
S62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce K2
Objem 120 ml