Nanosol Alu Cleaner 500 ml

0 %
(0 hodnocení)

Čistič hliníku ALU Cleaner odstraňuje oxidaci, špínu, mastnotu a rozjasňuje povrch hliníku a hliníkových slitin. Znovu navrací původní vzhled. Přípravek je určen pro renovaci hliníku a hliníkových slitin. Proto je velmi silný a agresivní. Po prvotním čištění hliníku je třeba jej ošetřit, aby se hliník "zatáhl" a přestal oxidovat a špinit se. [gallery columns="1" link="file" size="fusion-400" ids="20881"] Použití čističe hliníku Alu Cleaner - Přípravek protřepejte. - Naneste na čištěný povrch... Celý popis

Koupit za 339 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Čistič hliníku ALU Cleaner odstraňuje oxidaci, špínu, mastnotu a rozjasňuje povrch hliníku a hliníkových slitin. Znovu navrací původní vzhled. Přípravek je určen pro renovaci hliníku a hliníkových slitin. Proto je velmi silný a agresivní. Po prvotním čištění hliníku je třeba jej ošetřit, aby se hliník "zatáhl" a přestal oxidovat a špinit se.

[gallery columns="1" link="file" size="fusion-400" ids="20881"]

Použití čističe hliníku Alu Cleaner

- Přípravek protřepejte.

- Naneste na čištěný povrch a odstraňte špínu plastovým kartáčem nebo utěrkou.

- Ihned po čištění smyjte přípravek silným proudem vody.

- Čištěný povrch impregnujte Olejem na ochranu kovů nebo  se oxidace a zašpinění zase objeví.

Tipy pro čištění zoxidovaných hliníkových dílů

- Vyzkoušejte nejprve na místě, které nejde vidět nebo na dílu, který v případě špatné reakce můžete oželet

- Vyzkoušejte nejdříve kratší dobu aplikace třeba jen 1 minutu

- Vždy lépe funguje kombinace chemického čištění a mechanické práce tzn. Alu Cleaner + plastový kartáč....je to sice pracnější, ale nejlepší výsledek

- Do méně dostupných míst (žebrování) použijte např. zubní kartáček

- Nemůžete-li některá místa čistit mechanicky, zkuste silný proud vody např. VAPku.

- Nemůžete-li použít ani proud vody, čistěte vícekrát v kratších intervalech po 1 minutě a mezi nimi opláchněte vodou a utřete hardou

Video s ukázkou čištění motoru Jawa 250

[embed]https://youtu.be/xyB696TSC3s?si=GbvOt71YKNobDY7-[/embed]

Ukázka postupu čištění pomocí čističe hluníku ALU Cleaner

[embed]https://youtu.be/3pSL2CQFC1Q[/embed]

Galerie ukázek čištění hliníku

[gallery link="file" columns="4" ids="27671,21500,21505,21476"]

UPOZORNĚNÍ:

Nebezpečí! Způsobuje vážné poškození očí. Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává -i podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: k hašení použijte práškový hasící přístroj. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Nanosol
Objem 500 ml